Структура

Управителен съвет на БСС

 1. Елка Васева – Председател на БСС и УС
 2. Иван Иванов – Член на УС и Спортен директор
 3. Ангел Тепсизов – Член на УС
 4. Огнян Мутев – Член на УС
 5. Емил Душанов – Член на УС
 6. Стоян Стаменов – Член на УС
 7. Христо Христов – Член на УС
 8. Георги Тихов – Член на УС

Треньорски съвет към БСС

 • Александра Харалампиева – Председател на ТС
 • Борис Димитров
 • Георги Стоянов
 • Евгения Звискова
 • Иван Касчийски
 • Латинка Атанасова
 • Мариана Ангелова
 • Наталия Николова
 • Нина Дякова
 • Румяна Апостолова
 • Севдалина Стоянова

Николай Нейков – Оръжейник