Наредба за  организиране  и  провеждане  на  републикански   турнир „Севтополис”, гр. Казанлък на 29-30 октомври 2022 г.

КСС „СЕВТОПОЛИС” – ГРАД  КАЗАНЛЪК   УЛ.ХЕМУС 14 Б УЛСТАТ 123763415

Наредба за  организиране  и  провеждане  на  републикански   турнир „Севтополис”, гр. Казанлък на 29-30 октомври 2022 г.

  1. Цел  и  задачи –популяризиране  на  спортната  стрелба  сред   учащите  .
  2. Дата  и  място  на  провеждане –  29-30.10.2022 г. гр. Казанлък , зала  по  спортна  стрелба  в  училище  Екзарх  Антим 1-ви.
  3. Организатор- КСС”Севтополис”   с  подкрепата  на  Община  Казанлък.
  4. Дисциплини – 40 изстрела  момичета и момчета  пушка  и  пистолет 60  изстрела девойки, юноши, жени и мъже  пушка  и  пистолет
  5. Право  на  участие –картотекирани  състезатели  от  клубове  членове  на  БСС.
  6. Такса  участие – няма
  7. Класиране – до  трето  място  индивидуално  – медали , до  трето  място  комплексно  с  купи  , сувенир  за  всеки  участвал  в  турнира.
  8. Заявка  за  участие  до  18.10.2022г.  на  електронна  поща  ufelina@abv.bg   и  на  тел. 0896 432 653  – Нели  Йончева.
  9. Пътни  и  нощувки  са  за  сметка  на  участниците. На  незаявилите  хотел  организаторът    не  носи  отговорност.

Председател  на  УС:

/Н.Йончева/